پرسنال برندينگ(Personal Branding)

هر چه شناخته تر باشيد كمتر رقابت مي كنيد

download (2)

هر چه شناخته تر باشيد كمتر رقابت مي كنيد پرسنال برندینگ قابل دسترس کردن خود برای دیگران از طريق فضاي آنلاين و آفلاين است. این معرفی به قصد جلب مخاطب و مشتری برای تونایی های شخصی انجام می شوند و  بیان می کند که موفقیت از توانایی های خودمان آغاز می شود. پرسنال برندینگ با چاپ نام شخص روی یک ... بیشتر بخوانید »