از سرويس هاي گوگل چقدر ميدانيم؟چقدر نمي دانيم؟

از سرويس هاي گوگل چقدر ميدانيم؟چقدر نمي دانيم؟

google-main

چقدر مي دانيم؟ چقدر نمي دانيم؟ 5% فكر مي كنيم مي دانيم ولي نمي دانيم 8% مي دانيم كه مي دانيم 12% مي دانيم كه نمي دانيم 15% نمي دانيم كه مي دانيم 60% نمي دانيم كه نمي دانيم آيا مي دانيد گوگل 175 سرويس دارد كه تنها برخي از قابليت آن مانند موتور جستجوي گوگل، نقشه گوگل، ادودرز در ... بیشتر بخوانید »