پرسنال برندينگ(personal beranding)

download (2)

پرسنال برندينگ

هر چه شناخته تر باشيد كمتر رقابت مي كنيد

پرسنال برندینگ قابل دسترس کردن خود برای دیگران از طريق فضاي آنلاين و آفلاين است. این معرفی به قصد جلب مخاطب و مشتری برای تونایی های شخصی انجام می شوند و  بیان می کند که موفقیت از توانایی های خودمان آغاز می شود. پرسنال برندینگ با چاپ نام شخص روی یک کارت تجاری شروع مي شود و با گسترش شبکه های اجتماعی و امکان تبلیغات گسترده در این فضا، برند شخصی تبدیل به یک تجارت با ارزش مي گردد. برند سازی همیشه یک اثر دارد، اما این اثر ممکن است مثبت و يا منفي حتي مخرب باشد. نكته قابل توجه اين است كه اگردرپرسنال برندینگ ناآگاهانه پیش بروید و برندی منفی ازخود بسازید دیگر نمی توانید خود راعوض کنید. براي موفقيت در اين مسير به متخصصان و کارشناسان مجرب این حوزه نیازمنديد تا برند سازي شخصي طبق اصول و معیارهای این کار انجام گیرد. این حوزه از دیجیتال مارکتینگ مختص افرادی است که فارغ از داشتن یا نداشتن یک کسب و کار، به فکر هویت سازی برای برند شخصی (Personal Brand) خود هستند، می باشد. متخصصين برندینگ موسسه طراحان فرداي ديگر با دقت بر اينكه برند شخصي با برند تجاري هم راستا است و در تقويت يا تضعيف يكديگر نقش پررنگي دارند به شخصیت پردازی و تولید محتوا می پردازد.

Print Friendly